VideoForTexture

FbxSaveOptions.VideoForTexture property

Hämtar eller ställer in om generera en videoinstans förTexture vid export som FBX.

public bool VideoForTexture { get; set; }

Se även