FileSystemFactory

FileSystemFactory delegate

SaveOptions ochLoadOptions kommer att skapa enLocalFileSystem för standard. Detta kan vara ett säkerhetsproblem i servermiljön. Använd din egenFileSystemFactory tillFileSystemFactory för att förbättra säkerheten på serversidan.

public delegate FileSystem FileSystemFactory();

Se även