GltfEmbeddedImageFormat

GltfEmbeddedImageFormat enumeration

Hur glTF-exportören kommer att bädda in texturerna under exporten.

public enum GltfEmbeddedImageFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NoChange 0 Konvertera inte bilden och behåll den som den är.
Jpeg 1 Alla bildformat som inte stöds kommer om möjligt att konverteras till jpeg.
Png 2 Alla bildformat som inte stöds kommer om möjligt att konverteras till png.

Se även