FieldOfView

Html5SaveOptions.FieldOfView property

Hämtar eller ställer in vynfältet, standardvärdet är 45, mätt i grader.

public double FieldOfView { get; set; }

Se även