UpVector

Html5SaveOptions.UpVector property

Hämtar eller ställer in uppvektorn, värdet kan vara “x”/“y”/“z”, standardvärdet är “y”

public string UpVector { get; set; }

Se även