IOConfig

IOConfig class

IO-konfiguration för serialisering/deserialisering. Användaren kan specificera detaljerade konfigurationer som sökväg för beroendeuppslag Eller formatrelaterade konfigurationer här

public class IOConfig

Egenskaper

namnBeskrivning
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; }Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; }Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; }Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
LookupPaths { get; set; }Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
static FileSystemFactory { get; set; }Hämtar eller ställer in fabriksklassen för FileSystem. Standardfabriken kommer att skapaLocalFileSystem som inte är lämplig för servermiljö.

Se även