Encoding

IOConfig.Encoding property

Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.

public Encoding Encoding { get; set; }

Se även