FileFormat

IOConfig.FileFormat property

Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.

public FileFormat FileFormat { get; }

Se även