FileName

IOConfig.FileName property

Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.

public string FileName { get; set; }

Se även