FileSystem

IOConfig.FileSystem property

Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.

public FileSystem FileSystem { get; set; }

Se även