FileSystemFactory

IOConfig.FileSystemFactory property

Hämtar eller ställer in fabriksklassen för FileSystem. Standardfabriken kommer att skapaLocalFileSystem som inte är lämplig för servermiljö.

public static FileSystemFactory FileSystemFactory { get; set; }

Se även