LookupPaths

IOConfig.LookupPaths property

Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.

public List<string> LookupPaths { get; set; }

Se även