MaterialConverter

MaterialConverter delegate

Anpassad omvandlare för att konvertera geometrins originalmaterial till GLTF:s PBR-material.

public delegate Material MaterialConverter(Material mat);
Parameter Typ Beskrivning
mat Material Gammalt material exempel

Returvärde

Ny materialinstans

Se även