ObjLoadOptions

ObjLoadOptions class

Ladda alternativ för wavefront obj

public class ObjLoadOptions : LoadOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
ObjLoadOptions()Konstruktör avObjLoadOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
EnableMaterials { get; set; }Hämtar eller ställer in om importmaterial för varje objekt
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; }Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; }Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; }Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
FlipCoordinateSystem { get; set; }Hämtar eller ställer in om vändningskoordinatsystem för kontrollpunkter/normal under import
LookupPaths { get; set; }Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
NormalizeNormal { get; set; }Hämtar eller ställer in om normalvektorn ska normaliseras under laddningen. Standardvärdet är sant.
Scale { get; set; }Skalar på x/y/z-axeln, standardvärdet är 1.0

Se även