ObjSaveOptions

ObjSaveOptions class

Spara alternativ för wavefront obj file

public class ObjSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
ObjSaveOptions()Konstruktör avObjSaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
EnableMaterials { get; set; }Hämtar eller ställer in om import/export av material för varje object
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; }Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; }Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; }Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
FlipCoordinateSystem { get; set; }Hämtar eller ställer in om vändningskoordinatsystem för kontrollpunkter/normalt under import/export.
LookupPaths { get; set; }Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
PointCloud { get; set; }Får eller ställer in flaggan om exportören ska exportera scenen som punktmoln (utan topologisk struktur), standardvärdet är false
SerializeW { get; set; }Hämtar eller ställer in om serialisera W-komponent i modellens vertexposition.
Verbose { get; set; }Hämtar eller ställer in om generera kommentarer för varje avsnitt

Se även