EnableMaterials

ObjSaveOptions.EnableMaterials property

Hämtar eller ställer in om import/export av material för varje object

public bool EnableMaterials { get; set; }

Se även