PointCloud

ObjSaveOptions.PointCloud property

Får eller ställer in flaggan om exportören ska exportera scenen som punktmoln (utan topologisk struktur), standardvärdet är false

public bool PointCloud { get; set; }

Se även