Verbose

ObjSaveOptions.Verbose property

Hämtar eller ställer in om generera kommentarer för varje avsnitt

public bool Verbose { get; set; }

Se även