PdfFormat

PdfFormat class

Adobes portabla dokumentformat

public class PdfFormat : FileFormat

Egenskaper

namn Beskrivning
CanExport { get; } Får om Aspose.3D stöder export av scen till aktuellt filformat.
CanImport { get; } Får om Aspose.3D stöder import av scen från aktuellt filformat.
ContentType { get; } Hämtar filformat innehållstyp
Extension { get; } Hämtar tilläggsnamnet av denna typ.
Extensions { get; } Hämtar tilläggsnamnen av denna typ.
FileFormatType { get; } Hämtar filformat type
Version { get; } Hämtar filformat version

Metoder

namn Beskrivning
CreateLoadOptions() Skapa ett standardinläsningsalternativ för detta filformat
CreateSaveOptions() Skapa ett standardsparalternativ för detta filformat
Extract(Stream, byte[]) Extrahera rått 3D-innehåll från PDF-ström.
Extract(string, byte[]) Extrahera rått 3D-innehåll från PDF-fil.
ExtractScene(string) Extrahera 3D-scener från PDF-fil.
ExtractScene(Stream, byte[]) Extrahera rått 3D-innehåll från PDF-ström.
ExtractScene(string, byte[]) Extrahera 3D-scener från PDF-fil.
override ToString() Formaterar till string

Se även