PdfLightingScheme

PdfLightingScheme enumeration

LightingScheme anger belysningen som ska tillämpas på 3D-konstverk.

public enum PdfLightingScheme

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Artwork 0 Använder lamporna som definieras i scenen
None 1 Inga lampor används.
White 2 Tre blågrå oändliga lampor, ingen omgivande term
Day 3 Tre ljusgrå oändliga lampor, ingen omgivande term
Night 4 Ett gult, ett aqua och ett blått oändligt ljus, ingen omgivande term
Hard 5 Tre grå oändliga lampor, måttlig omgivande term
Primary 6 Ett rött, ett grönt och ett blått oändligt ljus, ingen omgivande term
Blue 7 Tre blå oändliga lampor, ingen omgivande term
Red 8 Tre röda oändliga lampor, ingen omgivande term
Cube 9 Sex grå oändliga lampor i linje med huvudaxlarna, ingen omgivande term
CAD 10 Tre grå oändliga lampor och en lampa fäst på kameran, ingen omgivande term
Headlamp 11 Enkelt oändligt ljus kopplat till kameran, låg omgivningsperiod

Se även