PdfLightingScheme

PdfLightingScheme enumeration

LightingScheme anger belysningen som ska tillämpas på 3D-konstverk.

public enum PdfLightingScheme

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Artwork0Använder lamporna som definieras i scenen
None1Inga lampor används.
White2Tre blågrå oändliga lampor, ingen omgivande term
Day3Tre ljusgrå oändliga lampor, ingen omgivande term
Night4Ett gult, ett aqua och ett blått oändligt ljus, ingen omgivande term
Hard5Tre grå oändliga lampor, måttlig omgivande term
Primary6Ett rött, ett grönt och ett blått oändligt ljus, ingen omgivande term
Blue7Tre blå oändliga lampor, ingen omgivande term
Red8Tre röda oändliga lampor, ingen omgivande term
Cube9Sex grå oändliga lampor i linje med huvudaxlarna, ingen omgivande term
CAD10Tre grå oändliga lampor och en lampa fäst på kameran, ingen omgivande term
Headlamp11Enkelt oändligt ljus kopplat till kameran, låg omgivningsperiod

Se även