PdfSaveOptions

PdfSaveOptions class

Spara alternativen i PDF-exportering.

public class PdfSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfSaveOptions() Konstruktör avPdfSaveOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
AuxiliaryColor { get; set; } Hämtar eller ställer in hjälpfärgen som ska användas vid rendering av 3D-innehåll. Tolkningen av denna färg beror påRenderMode
BackgroundColor { get; set; } Bakgrundsfärg för 3D-vyn i PDF-fil.
EmbedTextures { get; set; } Bädda in de externa texturerna i PDF-filen, standardvärdet är false.
Encoding { get; set; } Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FaceColor { get; set; } Hämtar eller ställer in ansiktsfärgen som ska användas när 3D-innehållet renderas. Detta är endast relevant närRenderMode har värdet Illustration.
FileFormat { get; } Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; } Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; } Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
FlipCoordinateSystem { get; set; } Får eller ställer in för att vända scenens koordinatsystem under export.
LightingScheme { get; set; } LightingScheme anger belysningen som ska tillämpas på 3D-konstverk.
LookupPaths { get; set; } Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
RenderMode { get; set; } Renderläge anger stilen i vilken 3D-bilden renderas.

Se även