PlyFormat

PlyFormat class

PLY-formatet.

public class PlyFormat : FileFormat

Egenskaper

namnBeskrivning
CanExport { get; }Får om Aspose.3D stöder export av scen till aktuellt filformat.
CanImport { get; }Får om Aspose.3D stöder import av scen från aktuellt filformat.
ContentType { get; }Hämtar filformat innehållstyp
Extension { get; }Hämtar tilläggsnamnet av denna typ.
Extensions { get; }Hämtar tilläggsnamnen av denna typ.
FileFormatType { get; }Hämtar filformat type
Version { get; }Hämtar filformat version

Metoder

namnBeskrivning
CreateLoadOptions()Skapa ett standardinläsningsalternativ för detta filformat
CreateSaveOptions()Skapa ett standardsparalternativ för detta filformat
Decode(Stream, PlyLoadOptions)Avkoda ett punktmoln eller mesh från den angivna strömmen.
Decode(string, PlyLoadOptions)Avkoda ett punktmoln eller mesh från den angivna strömmen.
Encode(Entity, Stream, PlySaveOptions)Koda entiteten och spara resultatet i strömmen.
Encode(Entity, string, PlySaveOptions)Koda entiteten och spara resultatet i en extern fil.
override ToString()Formaterar till string

Se även