Decode

Decode(string, PlyLoadOptions)

Avkoda ett punktmoln eller mesh från den angivna strömmen.

public Geometry Decode(string fileName, PlyLoadOptions opt = null)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Ingångsströmmen
opt PlyLoadOptions Inläsningsalternativet för PLY-format

Returvärde

AMesh ellerPointCloud exempel

Se även


Decode(Stream, PlyLoadOptions)

Avkoda ett punktmoln eller mesh från den angivna strömmen.

public Geometry Decode(Stream stream, PlyLoadOptions opt = null)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsströmmen
opt PlyLoadOptions Inläsningsalternativet för PLY-format

Returvärde

AMesh ellerPointCloud exempel

Se även