Encode

Encode(Entity, Stream, PlySaveOptions)

Koda entiteten och spara resultatet i strömmen.

public void Encode(Entity entity, Stream stream, PlySaveOptions opt = null)
Parameter Typ Beskrivning
entity Entity Entiteten som ska kodas
stream Stream Strömmen att skriva till, denna metod kommer inte att stänga denna ström
opt PlySaveOptions Spara alternativ

Se även


Encode(Entity, string, PlySaveOptions)

Koda entiteten och spara resultatet i en extern fil.

public void Encode(Entity entity, string fileName, PlySaveOptions opt = null)
Parameter Typ Beskrivning
entity Entity Entiteten som ska kodas
fileName String Filen att skriva till
opt PlySaveOptions Spara alternativ

Se även