Encode

Encode(Entity, Stream, PlySaveOptions)

Koda entiteten och spara resultatet i strömmen.

public void Encode(Entity entity, Stream stream, PlySaveOptions opt = null)
ParameterTypBeskrivning
entityEntityEntiteten som ska kodas
streamStreamStrömmen att skriva till, denna metod kommer inte att stänga denna ström
optPlySaveOptionsSpara alternativ

Se även


Encode(Entity, string, PlySaveOptions)

Koda entiteten och spara resultatet i en extern fil.

public void Encode(Entity entity, string fileName, PlySaveOptions opt = null)
ParameterTypBeskrivning
entityEntityEntiteten som ska kodas
fileNameStringFilen att skriva till
optPlySaveOptionsSpara alternativ

Se även