PlySaveOptions

PlySaveOptions class

Spara alternativ för att exportera scen som PLY-fil.

public class PlySaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PlySaveOptions() Konstruktör avPlySaveOptions
PlySaveOptions(FileContentType) Konstruktör avPlySaveOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
ColorComponents { get; set; } Komponentnamnen för vertexfärg, standardvärdet är (“röd”, “grön”, “blå”)
Encoding { get; set; } Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FaceElement { get; set; } Elementnamnet för ansiktsdata, standardvärdet är “face”
FaceProperty { get; set; } Egenskapsnamnet för ansiktsdata, standardvärdet är “vertex_index”
FileFormat { get; } Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; } Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; } Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
FlipCoordinate { get; set; } Vänd koordinaten medan du sparar scenen, standardvärdet är true
LookupPaths { get; set; } Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
NormalComponents { get; set; } Komponentnamnen för normal data, standardvärdet är (“nx”, “ny”, “nz”)
PointCloud { get; set; } Exportera scenen som punktmoln, standardvärdet är false.
PositionComponents { get; set; } Komponentnamnen för positionsdata, standardvärdet är (“x”, “y”, “z”)
TextureCoordinateComponents { get; set; } Komponentnamnen för texturkoordinatdata, standardvärdet är (“u”, “v”)
VertexElement { get; set; } Elementnamnet för vertexdata, standardvärdet är “vertex”

Se även