PlySaveOptions

PlySaveOptions()

Konstruktör avPlySaveOptions

public PlySaveOptions()

Se även


PlySaveOptions(FileContentType)

Konstruktör avPlySaveOptions

public PlySaveOptions(FileContentType contentType)
ParameterTypBeskrivning
contentTypeFileContentType

Se även