RvmFormat

RvmFormat class

RVM-formatet

public class RvmFormat : FileFormat

Egenskaper

namnBeskrivning
CanExport { get; }Får om Aspose.3D stöder export av scen till aktuellt filformat.
CanImport { get; }Får om Aspose.3D stöder import av scen från aktuellt filformat.
ContentType { get; }Hämtar filformat innehållstyp
Extension { get; }Hämtar tilläggsnamnet av denna typ.
Extensions { get; }Hämtar tilläggsnamnen av denna typ.
FileFormatType { get; }Hämtar filformat type
Version { get; }Hämtar filformat version

Metoder

namnBeskrivning
CreateLoadOptions()Skapa ett standardinläsningsalternativ för detta filformat
CreateSaveOptions()Skapa ett standardsparalternativ för detta filformat
LoadAttributes(Scene, Stream, string)Ladda attributen från specificerad stream
LoadAttributes(Scene, string, string)Ladda attributen från specificerat filnamn
override ToString()Formaterar till string

Se även