LoadAttributes

LoadAttributes(Scene, string, string)

Ladda attributen från specificerat filnamn

public void LoadAttributes(Scene scene, string fileName, string prefix = "rvm:")
ParameterTypBeskrivning
sceneSceneScenen där attributen kommer att tillämpas på
fileNameStringFilens namn som innehåller attributen
prefixStringPrefixet för de attribut som användes för att undvika namnkonflikter, standardvärdet är “rvm:”

Se även


LoadAttributes(Scene, Stream, string)

Ladda attributen från specificerad stream

public void LoadAttributes(Scene scene, Stream stream, string prefix = "rvm:")
ParameterTypBeskrivning
sceneSceneScenen där attributen kommer att tillämpas på
streamStreamStrömmen som innehåller attributen
prefixStringPrefixet för de attribut som användes för att undvika namnkonflikter, standardvärdet är “rvm:”

Se även