LoadAttributes

LoadAttributes(Scene, string, string)

Ladda attributen från specificerat filnamn

public void LoadAttributes(Scene scene, string fileName, string prefix = "rvm:")
Parameter Typ Beskrivning
scene Scene Scenen där attributen kommer att tillämpas på
fileName String Filens namn som innehåller attributen
prefix String Prefixet för de attribut som användes för att undvika namnkonflikter, standardvärdet är “rvm:”

Se även


LoadAttributes(Scene, Stream, string)

Ladda attributen från specificerad stream

public void LoadAttributes(Scene scene, Stream stream, string prefix = "rvm:")
Parameter Typ Beskrivning
scene Scene Scenen där attributen kommer att tillämpas på
stream Stream Strömmen som innehåller attributen
prefix String Prefixet för de attribut som användes för att undvika namnkonflikter, standardvärdet är “rvm:”

Se även