Author

RvmSaveOptions.Author property

Författarinformation, standardvärdet är ‘3d@aspose’

public string Author { get; set; }

Se även