CreationTime

RvmSaveOptions.CreationTime property

Tidsstämpeln som exporterade den här filen, standardvärdet är aktuell time

public string CreationTime { get; set; }

Se även