StlLoadOptions

StlLoadOptions class

Ladda alternativ för STL

public class StlLoadOptions : LoadOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
StlLoadOptions() Initierar en nyStlLoadOptions instans.
StlLoadOptions(FileContentType) Initierar en nyStlLoadOptions instans.

Egenskaper

namn Beskrivning
Encoding { get; set; } Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; } Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; } Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; } Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
FlipCoordinateSystem { get; set; } Hämtar eller ställer in om koordinatsystemet för kontrollpunkter/normalt ska vändas under import.
LookupPaths { get; set; } Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.
RecalculateNormal { get; set; } Ignorera normala data som lagras i STL-filen och beräkna om normala data baserat på vertexpositionen. Standardvärdet är false

Se även