StlSaveOptions

StlSaveOptions class

Spara alternativ för STL

public class StlSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
StlSaveOptions() Initierar en nyStlSaveOptions instans.
StlSaveOptions(FileContentType) Initierar en nyStlSaveOptions instans.

Egenskaper

namn Beskrivning
Encoding { get; set; } Hämtar eller ställer in standardkodningen för textbaserade filer. Standardvärdet är null vilket betyder att importören/exportören kommer att bestämma vilken kodning som ska användas.
FileFormat { get; } Hämtar filformatet som anges i det aktuella alternativet Spara/Ladda.
FileName { get; set; } Filnamnet på den exporterande/importerande scenen. Detta är valfritt, men användbart när man serialiserar externa tillgångar som OBJ:s material.
FileSystem { get; set; } Tillåt användaren att hantera hur de externa beroenden ska hanteras under laddning/spara.
FlipCoordinateSystem { get; set; } Hämtar eller ställer in om vändningskoordinatsystem för kontrollpunkter/normalt under export.
LookupPaths { get; set; } Vissa filer som OBJ beror på extern fil, sökvägarna gör det möjligt för Aspose.3D att leta efter extern fil att ladda.

Se även