MaterialConverter

UsdSaveOptions.MaterialConverter property

Anpassad omvandlare för att konvertera geometrins material till PBR-material Om detta inte är tilldelat kommer USD-exportören automatiskt att konvertera standardmaterialet till PBR-material. Standardvärdet är null

public MaterialConverter MaterialConverter { get; set; }

Se även