FlipCoordinateSystem

XLoadOptions.FlipCoordinateSystem property

Vänd koordinatsystemet, detta är sant som standard

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Se även