CShape

CShape class

IFC-kompatibel C-formad profil som definieras av parametrar. Profilens mittposition är i mitten av begränsningsrutan.

public class CShape : ParameterizedProfile

Konstruktörer

namnBeskrivning
CShape()Konstruktör avCShape

Egenskaper

namnBeskrivning
Depth { get; set; }Hämtar eller ställer in profilens djup.
Excluded { get; set; }Hämtar eller ställer in om den här entiteten ska exkluderas under export.
Girth { get; set; }Hämtar eller ställer in längden på omkretsen.
InternalFilletRadius { get; set; }Hämtar eller ställer in den interna filéradien.
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
ParentNode { get; set; }Hämtar eller ställer in den första överordnade noden, om den första överordnade noden ställs in, kommer denna enhet att frikopplas från andra överordnade noder.
ParentNodes { get; }Hämtar alla överordnade noder, en enhet kan kopplas till flera överordnade noder för geometriinstansering
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
Scene { get; }Hämtar scenen som detta objekt tillhör
WallThickness { get; set; }Får eller ställer in tjockleken på väggen.
Width { get; set; }Hämtar eller ställer in bredden på profilen.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetBoundingBox()Hämtar begränsningsrutan för nuvarande entitet i dess objektrymds koordinatsystem.
override GetEntityRendererKey()Hämtar nyckeln till entitetsrenderaren registrerad i renderaren
override GetExtent()Får utsträckningen i x- och y-dimension.
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även