InternalFilletRadius

CShape.InternalFilletRadius property

Hämtar eller ställer in den interna filéradien.

public double InternalFilletRadius { get; set; }

Se även