Profile

Profile class

2D-profil i xy plane

public abstract class Profile : Entity

Egenskaper

namn Beskrivning
Excluded { get; set; } Hämtar eller ställer in om den här entiteten ska exkluderas under export.
virtual Name { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet.
ParentNode { get; set; } Hämtar eller ställer in den första överordnade noden, om den första överordnade noden ställs in, kommer denna enhet att frikopplas från andra överordnade noder.
ParentNodes { get; } Hämtar alla överordnade noder, en enhet kan kopplas till flera överordnade noder för geometriinstansering
Properties { get; } Hämtar samlingen av alla egenskaper.
Scene { get; } Hämtar scenen som detta objekt tillhör

Metoder

namn Beskrivning
FindProperty(string) Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetBoundingBox() Hämtar begränsningsrutan för nuvarande entitet i dess objektrymds koordinatsystem.
override GetEntityRendererKey() Hämtar nyckeln till entitetsrenderaren registrerad i renderaren
GetProperty(string) Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property) Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string) Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object) Anger värdet för specificerad egenskap

Se även