GetEntityRendererKey

Profile.GetEntityRendererKey method

Hämtar nyckeln till entitetsrenderaren registrerad i renderaren

public override EntityRendererKey GetEntityRendererKey()

Se även