RectangleShape

RectangleShape class

IFC-kompatibel rektangulär form med rundade hörn.

public class RectangleShape : ParameterizedProfile

Konstruktörer

namnBeskrivning
RectangleShape()Konstruktör avRectangleShape

Egenskaper

namnBeskrivning
Excluded { get; set; }Hämtar eller ställer in om den här entiteten ska exkluderas under export.
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
ParentNode { get; set; }Hämtar eller ställer in den första överordnade noden, om den första överordnade noden ställs in, kommer denna enhet att frikopplas från andra överordnade noder.
ParentNodes { get; }Hämtar alla överordnade noder, en enhet kan kopplas till flera överordnade noder för geometriinstansering
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
RoundingRadius { get; set; }Hämtar eller ställer in radien för cirkelbågarna för alla fyra hörnen, mätt i grader. Standardvärdet är 0,0
Scene { get; }Hämtar scenen som detta objekt tillhör
XDim { get; set; }Hämtar eller ställer in rektangelns utsträckning i riktningen för x-axis Standardvärdet är 2.0
YDim { get; set; }Hämtar eller ställer in rektangelns utsträckning i riktningen för y-axeln Standardvärdet är 2.0

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetBoundingBox()Hämtar begränsningsrutan för nuvarande entitet i dess objektrymds koordinatsystem.
override GetEntityRendererKey()Hämtar nyckeln till entitetsrenderaren registrerad i renderaren
override GetExtent()Får utsträckningen i x- och y-dimension.
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även