TShape

TShape class

IFC-kompatibel T-form definierad av parametrar.

public class TShape : ParameterizedProfile

Konstruktörer

namnBeskrivning
TShape()Konstruktör avTShape

Egenskaper

namnBeskrivning
Depth { get; set; }Hämtar eller ställer in längden på webben.
Excluded { get; set; }Hämtar eller ställer in om den här entiteten ska exkluderas under export.
FilletRadius { get; set; }Får eller ställer in kälradien mellan väv och fläns.
FlangeEdgeRadius { get; set; }Hämtar eller ställer in radien för flänskanten.
FlangeThickness { get; set; }Får eller ställer in väggtjockleken på flänsen.
FlangeWidth { get; set; }Hämtar eller ställer in längden på flänsen.
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
ParentNode { get; set; }Hämtar eller ställer in den första överordnade noden, om den första överordnade noden ställs in, kommer denna enhet att frikopplas från andra överordnade noder.
ParentNodes { get; }Hämtar alla överordnade noder, en enhet kan kopplas till flera överordnade noder för geometriinstansering
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
Scene { get; }Hämtar scenen som detta objekt tillhör
WebEdgeRadius { get; set; }Hämtar eller ställer in webbkantens radie.
WebThickness { get; set; }Hämtar eller ställer in väggtjockleken på banan.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetBoundingBox()Hämtar begränsningsrutan för nuvarande entitet i dess objektrymds koordinatsystem.
override GetEntityRendererKey()Hämtar nyckeln till entitetsrenderaren registrerad i renderaren
override GetExtent()Får utsträckningen i x- och y-dimension.
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även