Depth

TShape.Depth property

Hämtar eller ställer in längden på webben.

public double Depth { get; set; }

Se även