BlendFactor

BlendFactor enumeration

Blandningsfaktor specificera pixelaritmetik.

public enum BlendFactor

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Zero0Blandningsfaktorn är vec4(0)
One1Blandningsfaktorn är vec4(1)
SrcColor2Blandningsfaktorn är src.rgba
OneMinusSrcColor3Blandningsfaktorn är vec4(1) - src.rgba
DstColor4Blandningsfaktorn är dst.rgba
OneMinusDstColor5Blandningsfaktorn är vec4(1) - dst.rgba
SrcAlpha6Blandningsfaktorn är vec4(src.a)
OneMinusSrcAlpha7Blandningsfaktorn är vec4(1 - src.a)
DstAlpha8Blandningsfaktorn är vec4(dst.a)
OneMinusDstAlpha9Blandningsfaktorn är vec4(1 - dst.a)
ConstantColor10Blandningsfaktorn är c där c anges iBlendColor
OneMinusConstantColor11Blandningsfaktorn är vec4(1) - c där c anges iBlendColor
ConstantAlpha12Blandningsfaktorn är vec4(ca) där c anges iBlendColor
OneMinusConstantAlpha13Blandningsfaktorn är vec4(1 - ca) där c anges iBlendColor
SrcAlphaSaturate14Blandningsfaktorn är min(src.a, 1 - dst.a)

Se även