CubeFaceDataT

CubeFaceData<T> structure

Data för varje yta av kubkartans struktur.

public struct CubeFaceData<T>
ParameterBeskrivning
T

Egenskaper

namnBeskrivning
Back { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +Z(Back) face
Bottom { get; set; }Hämtar eller ställer in data för -Y(Bottom) face
Front { get; set; }Hämtar eller ställer in data för -Z(Front) face
Item { get; set; }
Left { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +X(Vänster) face
NegativeX { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +X(Vänster) face
NegativeY { get; set; }Hämtar eller ställer in data för -Y(Bottom) face
NegativeZ { get; set; }Hämtar eller ställer in data för -Z(Front) face
PositiveX { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +X(Right) face
PositiveY { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +Y(Top) face
PositiveZ { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +Z(Back) face
Right { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +X(Right) face
Top { get; set; }Hämtar eller ställer in data för +Y(Top) face

Se även