DescriptorSetUpdater

DescriptorSetUpdater class

Denna klass gör det möjligt att uppdateraIDescriptorSet i en kedjeoperation.

public sealed class DescriptorSetUpdater : IDisposable

Metoder

namnBeskrivning
Bind(IBuffer)Bind hela bufferten till aktuell descriptor
Bind(ITextureUnit)Bind strukturenheten till nuvarande deskriptor set
Bind(int, IBuffer)Bind bufferten till aktuell deskriptoruppsättning på angiven bindningsplats.
Bind(int, ITextureUnit)Bind strukturenheten till nuvarande deskriptor set
Bind(IBuffer, int, int)Bind bufferten till nuvarande deskriptor set
Bind(int, IBuffer, int, int)Bind bufferten till aktuell deskriptoruppsättning på angiven bindningsplats.
Dispose()Släng uppdateringsprogrammet och utför ändringarna i hårdvaruenheten.

Se även