DrawOperation

DrawOperation enumeration

De primitiva typerna att rendera

public enum DrawOperation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Points 0 Poäng
Lines 1 Linjer
LineStrip 2 Line strips
Triangles 3 Trianglar
TriangleStrip 4 Triangelremsor
TriangleFan 5 Triangelfläkt

Se även