EntityRenderer

EntityRenderer class

Underklass detta för att implementera rendering för olika typer av enheter.

public class EntityRenderer

Konstruktörer

namnBeskrivning
EntityRenderer(string)Konstruktör avEntityRenderer
EntityRenderer(string, EntityRendererFeatures)Konstruktör avEntityRenderer

Metoder

namnBeskrivning
virtual Dispose()Entitetsrenderaren kasseras, släpp delade resurser.
virtual FrameBegin(Renderer, IRenderQueue)Börja rendera en ram
virtual FrameEnd(Renderer, IRenderQueue)Avslutar renderingen av en ram
virtual Initialize(Renderer)Initiera entity renderer
virtual PrepareRenderQueue(Renderer, IRenderQueue, Node, Entity)Förbered renderingskommandon för specificerat nod/entitetspar.
virtual RenderEntity(Renderer, ICommandList, Node, object, int)Varje renderingsuppgift skickas tillIRenderQueue kommer att ha en motsvarande RenderEntity call för att utföra det konkreta renderingsjobbet.
virtual ResetSceneCache()Scenen har ändrats eller tagits bort, måste disponera renderingsresurser på scennivå i this

Se även