FrontFace

FrontFace enumeration

Definiera fram- och bakåtvända polygoner

public enum FrontFace

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Clockwise0Medurs ordning är framsidan
CounterClockwise1Moturs ordning är front face

Se även