PolygonMode

PolygonMode enumeration

Polygonrasteriseringsläget

public enum PolygonMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Point0Polygonkontrollpunkter ritas som punkter.
Line1Polygonens gränskanter ritas som linjesegment.
Fill2Det inre av polygonen är fyllt.

Se även