RendererVariableManager

RendererVariableManager class

Den här klassen hanterar variabler som används i rendering

public abstract class RendererVariableManager

Egenskaper

namnBeskrivning
CameraPosition { get; set; }Kamerans position i världens koordinatsystem
DepthBias { get; set; }Djupbias för skuggmappning, standardvärdet är 0,001
MatrixLightSpace { get; set; }Matris för ljusrumstransformation
MatrixProjection { get; set; }Matris för projektionstransformation
MatrixView { get; set; }Matris för vytransformation
MatrixViewProjection { get; }Matris för bild- och projektionstransformation.
MatrixWorld { get; }Matris för världsomvandling
MatrixWorldNormal { get; }Matris för att konvertera normal från objekt till världsrymden.
MatrixWorldViewProjection { get; }Matris för världsbild och projektionstransformation
ShadowCaster { get; set; }Skuggkastarens position i världskoordinatsystemet
Shadowmap { get; set; }Djupets struktur som används för skuggmappning
ViewportSize { get; }Storlek på viewport, mätt i pixel
WorldAmbient { get; }Omgivningsfärg definierad i viewport.
WorldTime { get; }Tid i sekunder

Se även