StencilAction

StencilAction enumeration

Schablonen test actions

public enum StencilAction

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Keep0Behåll det nuvarande värdet
Zero1Ställer in stencilbuffertvärdet till 0
Replace2Ställer in stencilbufferten till ref där den definieras iStencilReference
Increment3Ökar det aktuella schablonbuffertvärdet, klämmer fast till maximalt värde.
IncrementWrap4Ökar det aktuella stencilbuffertvärdet och lindar det till noll när det når maximalt värde.
Decrement5Ökar det aktuella stencilbuffertvärdet, klämmer fast till 0.
DecrementWrap6Minskar det aktuella schablonbuffertvärdet och lindar det till maximalt värde när det når noll.
Invert7Bitvis inverterar det aktuella schablonbuffertvärdet.

Se även